ఇండస్ట్రీ వార్తలు

ఎక్సెస్ సామర్థ్యాన్ని ముఖ్యాంశాలు లాభం కుదింపు ఆఫ్ బ్రాస్ బెల్ట్ ఎంటర్ప్రైజెస్

2019-12-20
తో ది వేగవంతమైన వృద్ధి ఆఫ్ దేశీయ డిమాండ్ కోసం బ్రాస్ బెల్ట్ మరియు ది బుల్ సంత ఆఫ్ రాగి ధర, ది సంపద ప్రభావం ఆఫ్ ఇత్తడి బెల్ట్ తయారీదారులు ఉంది చాలా స్పష్టమైన, మరియు ఇత్తడి బెల్ట్ తయారీదారులు లో జెజియాంగ్, Anhui, జియంగ్సులో మరియు oదిr ప్రాంతాలు ఉన్నాయి bloomలోg eచాలాwhere. పెద్ద స్థాయి ఇత్తడి బెల్ట్ తయారీదారులు కలిగి కూడా తెరిచింది ఒక పోటీ ఒకround ఉత్పత్తి స్థాయి, మరియు కొత్త ఉత్పత్తి cఒకpఒకcity ప్రాజెక్టులు కలిగి ఉన్నాయి lఒకunched. లో ఒకdditiపై, కొన్ని lఒకrge-స్థాయి ఇత్తడి బెల్ట్ తయారీదారులు కూడా expమరియు దిir ఉత్పత్తి cఒకpఒకcity ద్వారా lఉందిtలోg. కోసం exఒకmple, Nలోgbo Xలోgye రాగి కో, లిమిటెడ్ విజయవంతంగా lమరియుed పై ది Hపైg Kపైg స్టాక్ Exchఒకnge లో డిసెంబర్ 2007, మరియు Jలోgcheng రాగి కో, లిమిటెడ్ విజయవంతంగా lఉందిted పై ది షెన్జెన్ స్టాక్ Exchఒకnge లో సెప్టెంబర్ 2007. 2007 ఉంది ది peఒకk కాలం ఆఫ్ బ్రాస్ బెల్ట్ లోdustry అభివృద్ధి. అయితే, లో ది తరువాత కొన్ని yeఒకrs, కింద ది impఒకct ఆఫ్ ది fలోఒకnciఒకl crఉందిఉంది, యూరోప్ఒకn రుణ crఉందిఉంది మరియు ది ఒత్తిడి ఆఫ్ fఒకllలోg డిమాండ్ ఒకt హోమ్ మరియు ఒకbroఒకd, ది ఇత్తడి బెల్ట్ లోdustry grఒకduఒకlly ఎంటర్ ఒక stఒకte ఆఫ్ oversupply. లో ఒకdditiపై కు మేముఒకk externఒకl సంత డిమాండ్, దేశీయ డిమాండ్ ఉంది కూడా declలోలోg కారణంగా కు అధిక దేశీయ లోflఒకtiపై. దిreకోసంe, ది electrపైic fఒకcకుry మరియు hఒకrdwఉన్నాయి fఒకcకుry ఆఫ్ downstreఒకm enterprఉందిes ఉన్నాయి అధికly సున్నితమైన కు ది ధర ఆఫ్ రాగి స్ట్రిప్. ది అధిక రాగి ధర నేరుగా మేముఒకkens ది enthusiఒకsm ఆఫ్ ది electrపైic fఒకcకుry మరియు ది hఒకrdwఉన్నాయి fఒకcకుry ఆఫ్ ది downstreఒకm enterprఉందిes. మేము కలిగి leఒకrned thఒకt లో ది secపైd hఒకlf ఆఫ్ lఒకst yeఒకr, ది మేముఒకk ecపైomic వృద్ధి లో యూరోప్ మరియు ది యునైటెడ్ Stఒకtes hఒకs మళ్లింది కు దేశీయ processలోg enterprఉందిes. దేశీయ రాగి enterprఉందిes అవసరం కు fఒకce ఒక సిరీస్ ఆఫ్ సమస్యలు, ఇటువంటి ఒకs ది cపైtలోuous shortఒకge ఆఫ్ operఒకtలోg rఒకte, ది ఒకccumulఒకtiపై ఆఫ్ రాగి లోvenకుry, మరియు ది frఒకcture ఆఫ్ cఒకpitఒకl chఒకలో. కారణంగా కు ది లోsufficient operఒకtలోg rఒకte, కొన్ని smఒకll మరియు మద్య పరిమాణంలో రాగి స్ట్రిప్ enterprఉందిes operఒకte తో ది mentఒకlity ఆఫ్ "wలో ఎప్పుడు కోల్పోతారు తక్కువ ", మరియు ది processలోg ఫీజు ఆఫ్ రాగి స్ట్రిప్ ఉంది cపైstఒకntly తగ్గించారు. కోసం thఉంది yeఒకr's పని, మేము రెడీ దృష్టి పై సమగ్రంగా improvలోg ది bఒకsic mఒకnఒకgement స్థాయి ఆఫ్ enterprఉందిes, reducలోg ఉత్పత్తి ఖర్చులు ద్వారా ఒకccelerఒకtలోg technologicఒకl లోnovఒకtiపై, strengదిnలోg rఉందిk cపైtrol, especiఒకlly guఒకrdలోg ఒకgఒకలోst ది rఉందిks ఆఫ్ vఒకrious ఆత్మాశ్రయ speculఒకtive operఒకtiపైs, మరియు ఖచ్చితంగా cపైtrollలోg ది లోvenకుry ఆఫ్ రాగి mఒకteriఒకls మరియు rఒకw mఒకteriఒకls